бул. Перова, 3, Київ, Україна, 02125 +38 063 730 1234 nabir12@ukr.net

Вальдорфська педагогіка – найбільший та найвідоміший незалежний освітній рух, який був заснований німецьким філософом і педагогом Рудольфом Штайнером,  у 2019 році відзначив своє 100-річчя. Станом на травень 2021 року у Світовому переліку Вальдорфських закладів освіти 1251 школа та 1915 дитячих садків у 70 країнах світу.

Відповідно до наказу МОН України від 06.05.2001 № 363 «Про проведення узагальнюючого науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» проводилась робота з експериментальної перевірки результативності науково-методичних засад вальдорфської педагогіки та її впровадження в навчально-виховний процес закладів освіти України. Відповідно до наказу МОН України від 15.09.2014 № 1044 Про завершення узагальнюючого науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» педагогічна система «Вальдорфська школа» рекомендована до впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах України. 

Протягом 20 років заклади освіти України проводили власну дослідно-експериментальну роботу щодо дослідження окремих аспектів вальдорфської педагогіки, отримали позитивні результати, про що регулярно звітувалось на засіданнях комісії з питань дослідно-експериментальної роботи у навчальному процесі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти МОН України та відобразилось у відповідних наказах МОН та листах ІМЗО. В Україні захищено 11 дисертаційних досліджень з питань вальдорфської педагогіки, які доводять її дієвість та позитивний вплив на розвиток учнів. Філософські, педагогічні та ціннісні засади вальдорфської педагогіки повністю відповідають концептуальним засадам Нової української школи. Освітні програми за вальдорфською педагогікою мають грифи МОН України, схвалення ДСЯО та ІМЗО.

На сьогодні 18 закладів початкової та загальної середньої освіти України реалізовують ідеї вальдорфської педагогіки в містах: Києві, Дніпрі, Кривому  Розі, Одесі, Запоріжжі, Харкові, Кременчуці, Кам’янець-Подільському, Миколаєві. 

Вальдорфські ініціативи активно співпрацюють із закладами освіти Європи, беручи участь в міжнародних конгресах, конференціях, форумах, проектах академічних обмінів тощо. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні» представляє Україну в міжнародних освітянських організаціях: ІАО (Міжнародна асоціація вальдорфської педагогіки в Центральній та Східній Європі); ECSWE (Європейська Рада Рудольф Штайнер / Вальдорфської освіти); IASWECE (Міжнародна асоціація Штайнер / Вальдорфської дошкільної освіти); Internationale Konferenz der Waldorf / Steinerschulen (Haager Kreis) (Міжнародна Рада Вальдорфських / Штайнер шкіл (Гаазьке Коло)). 

У 2016 році з ініціативи Інституту педагогіки було укладено Угоду про співпрацю Інституту педагогіки НАПН України з Аланус Університетом мистецтв та соціальних наук (Німеччина), який заклав основи майбутнього наукового дискурсу. 

Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні, яка об’єднує заклади освіти, що втілюють ідеї вальдорфської педагогіки, на сьогодні є активним учасником процесів реформування освіти, очолюючи дослідно-експериментальну роботу у закладах загальної середньої освіти України, надає науково-методичні матеріали, створює програмно-нормативне забезпечення, вносить пропозиції до законодавчих органів та виступає за плюралізм, різноманіття в освіті та справжню академічну свободу вчителя у його/її педагогічній діяльності.