бул. Перова, 3, Київ, Україна, 02125 +38 063 730 1234 nabir12@ukr.net

У 1990 році в Україні відкрилися вальдорфські класи. Це були перші українські класи, які почали навчання за новою для України, але вже шанованою і знаною в Європі вальдорфською педагогікою Рудольфа Штайнера.  А в 2019 році історії Вальдорфських шкіл виповнилося вже аж 100 років! 

Унікальністю Вальдорфської школи є те, що вона об'єднує вчителів та батьків, для яких головною цінністю є гармонійний і  цілісний розвиток дитини. У центрі уваги -  вчасний розвиток природних здібностей кожного учня/учениці, зміцнення його/її віри у власні сили і потенціалу до якісного, гамонійного виходу в доросле життя та нові випробування. Освіта в такій школі охоплює всю людину — її фізичне здоров'я, розвиток почуттів та її духовне. Саме тому основні зусилля спрямовані на розвиток мислення, почуття та волі.

До того ж, у Вальдорфських школах використовується міждисциплінарний підхід до вивчення предметів з першого аж до випускного класу ( з урахуванням вікових особливостей дітей). Це допомагає учням опановувати різні галузі знань та самостійно встановлювати складні зв'язки між явищами. 

Викладання природничих наук у Вальдорфських школах ґрунтується на особистому живому досвіді. Тому вихідним пунктом є експеримент та спостереження: звуки, призматичні кольори – на уроках фізики, горіння – на хімії, спостереження рослин та тварин – на біології, відчуття власного тіла – під час вивчення фізіології та анатомії.

 

Не менш важливим є те, що у навчальній програмі ретельно витримується баланс між здобуттям практичних навичок у роботі в саду, сільському господарстві, ремісничих майстернях та заняттями різними видами мистецтва: музикою, ритмікою, театром, живописом тощо.

Очевидно, що в кожному з нас природою закладені такі якості, як  довіра, співчуття, здатність до розрізнення добра і зла… Тому Вальдорфські школи, спираючись на співпрацю з батьками, свідомо культивують ці цінності. Освітній процес спрямований на те, щоб дитина дізналася та полюбила цей світ і всіх її мешканців, отримала цілісний погляд на життя у всій його розмаїтості. А втілюється все це в якісно підготованих навчальних проєктах та проходженні учнями практики

Пропонуючи дитині пізнавати світ, відчуваючи свою причетність до того, що відбувається, Вальдорфська школа плекає внутрішньо вільну людину, здатну до відповідального, усвідомленого вибору, до самовизначення та самореалізації, доброзичливого та відкритого ставлення до світу.

Класний вчитель

Наявність спеціально підготовленого класного вчителя є головною та необхідною умовою Вальдорфської школи. Класний вчитель тут — одна з основних постатей, педагог, який насамперед зважає на індивідуальність школяра. Сучасний вчитель Вальдорфської школи всебічно розвинений — він має знання з усіх основних предметів загальноосвітнього та художньо-естетичного циклу, навичок різноманітних практичних ремесел.

Така практика є багаторічною традицією Вальдорфських шкіл. Вона зумовлена   ще й тим, що у цьому віці для дітей основними є особисті якості педагога, що впливають на емоційний розвиток та мотивацію до навчання, а не лише його рівень володіння спеціальними знаннями з конкретного предмета. Від класного вчителя залежить, з одного боку, рівень та якість базових знань учня, з іншого – його соціальні, моральні, загальнолюдські якості. Тому класний вчитель та учні з батьками стають справжньою  багатогранною та цілісною родиною.

Оскільки в школі першочергово  важливим є розвиток творчих здібностей, компетентностей, почуття соціальної відповідальності, вчитель має стати взірцем цих якостей. Він має навчитися пробуджувати своїм викладанням відповідні духовно-душевні процеси розвитку дитини, сприяти цим процесам та вміти коригувати їх.

Класний вчитель веде своїх дітей від першого аж по восьмий клас, тому впродовж цього шляху відбувається щільна якісна співпраця із вчителями-методистами та постійний обмін досвідом із колегами з України та з-за кордону. Перебуваючи протягом багатьох років поряд зі своїми учнями, класний вчитель чудово знає особливості сприйняття кожного з них, має можливість спостерігати за своїм класом під час різних обставин та у різних сферах діяльності. Все це дає важливий ефект з'єднання дитини, вчителя та предмета, що вивчається. А це, власне, і є найважливішою  запорукою  гармонійного розвитку - лейтмотиву вальдорфської педагогіки. 

Детальніше, чим Вальдорфська школа відрізняється від інших, можна дізнатися  в журналі «Дитина».